Τα προσωπικά σας δεδομένα στο onlyjeans.gr είναι απόρρητα. Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Στο onlyjeans.gr, αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής σας ζωής και την σημαντικότητα της. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιήτε την ιστοσελίδα της onlyjeans.gr και τι κάνουμε για να προστατέψουμε τα δεδομένα αυτά. Δεν διαθέτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

 • Η onlyjeans.gr συλλέγει αυτόματα και αποθηκεύει τα ονόματα των domain, αλλά όχι και τις διευθυνσεις e-mail των επισκεπτών του ιστοχώρου της (εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν καταχωρηθεί από τον επισκέπτη). Αποθηκεύουμε και αναλύουμε συνολικά τα στοιχεία των σελίδων στα οποία έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες.
 • Τα στοιχεία τα οποία η onlyjeans.gr συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που θα προσφέρει στους σημερινούς και αυριανούς πελάτες της.
 • Η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρησιμοποιείται η μέθοδος double opt in με την οποία για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία θα πρέπει ο χρήστης, αφού κάνει αίτηση και λάβει σχετικό επιβεβαιωτικό e-mail να πατήσει στο σύνδεσμο ενεργοποίησης που περιέχεται στο επιβεβαιωτικό email. Τότε και μόνο τότε ενεργοποιείται η υπηρεσία λήψης του newsletter. Σε κάθε e-mail υπάρχει link για την άμεση διαγραφή του χρήστη απο την λίστα.
 • Στις περιπτώσεις που ο επισκέπτης μάς παρέχει προσωπικά στοιχεία (π.χ. διεύθυνση) διαδικτυακά για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, θα του αποστέλονται πληροφορίες μόνο σε σχέση με τον τρόπο αξιοποίησης αυτών των προσωπικών στοιχείων, με την ακόλουθη εξαίρεση. Οι επισκέπτες μπορεί να λάβουν αλληλογραφία από τη onlyjeans.gr με πληροφορίες για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή για εκδηλώσεις της onlyjeans.gr που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αλληλογραφία, μπορεί να το δηλώσει κατά τη διαδικτυακή υποβολή των πληροφοριών στη onlyjeans.gr.
 • Η onlyjeans.gr αποθηκεύει τις διευθύνσεις e-mail και την αλληλογραφία όλων εκείνων που επικοινωνούν μαζί της μέσω e-mail ή διαδικτυακών φορμών (newsletter). Εάν κάποιος επισκέπτης έχει υποβάλλει κάποιο e-mail ή διαδικτυακή φόρμα στη onlyjeans.gr , μπορεί να λάβει αλληλογραφία με πληροφορίες για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή για εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τη onlyjeans.gr . Εάν ο επισκέπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αλληλογραφία, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει κατά την αποστολή e-mail προς τη onlyjeans.gr .
 • Τα στοιχεία που οι επισκέπτες οικειοθελώς παρέχουν μέσω διαδικτυακών ερευνών και/ή εγγραφών σε ιστοχώρους, ενδέχεται να αποθηκευτούν, να αναλυθούν και να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς (newsletter). Και σε αυτή την περίπτωση, εάν κάποιος επισκέπτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους αλληλογραφία, έχει τη δυνατότητα να το δηλώσει κάθε φορά που υποβάλλει στοιχεία στη onlyjeans.gr οn-line. Είναι εφικτή η πρόσβαση και διόρθωση των στοιχείων εγγραφής που υποβάλλονται διαδικτυακώς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται από τους εγγεγραμμένους χρήστες.
 • Η αλληλογραφία που υποβάλλεται μέσω email ή διαδικτυακών φορμών στη onlyjeans.gr θα διατηρείται μόνο για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλοίωσης, κοινοποίησης και καταστροφής των στοιχείων. Επιπλέον, η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα γίνεται μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που απαιτείται να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, καθώς το υπαγορεύει η θέση τους, και προκειμένου να απαντήσουν στην αλληλογραφία του επισκέπτη.
 • Η onlyjeans.gr δεν θα κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρίες ή άτομα χωρίς την άδειά σας. Ωστόσο, η onlyjeans.gr μπορεί να χρειαστεί να δώσει το όνομα και τη διεύθυνση παράδοσης σε τρίτους οι οποίοι αναλαμβάνουν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (π.χ., εξυπηρέτηση πελατών, ή κάποια μεταφορική εταιρεία)
 • Οι επισκέπτες που δίνουν διαδικτυακά τον αριθμό τηλεφώνου τους στη onlyjeans.gr μπορεί να λάβουν κάποιο τηλεφώνημα σχετικό με τις πληροφορίες που αναζητούν, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης ή παραγγελίες που έχουν υποβάλλει διαδικτυακά. Επιπλέον, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν επιθυμεί να επικοινωνήσουμε μαζί του τηλεφωνικώς, μπορεί να δηλώνει την προτίμησή του κάθε φορά που θα υποβάλλει διαδικτυακά τα στοιχεία του στη onlyjeans.gr .
 • Η onlyjeans.gr παρέχει συνδέσμους για τοποθεσίες τρίτων εταιριών ή ατόμων. Κατά τη σύνδεση των επισκεπτών μέσω του onlyjeans.gr με κάποιο άλλο ιστοχώρο, ισχύει η πολιτική προστασίας του απορρήτου του νέου ιστοχώρου και θα εφαρμόζεται αυτή αποκλειστικά για το συγκεκριμένο ιστοχώρο. Καθώς η onlyjeans.gr δεν ελέγχει αυτούς τους ιστοχώρους, παροτρύνουμε τους επισκέπτες να εξετάζουν εκ νέου τις πολιτικές προστασίας του απορρήτου.
 • Η διαδικτυακή πολιτική προστασίας απορρήτου της onlyjeans.gr ενδέχεται να υποστεί αλλαγές. Στην περίπτωση που γίνουν τέτοιες αλλαγές, θα ανακοινώνονται στο onlyjeans.gr

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με την πολιτική του απορρήτου: support@onlyjeans.gr